Helsetilbud

Fysioterapi

Fysioterapi er en fysisk behandlingsform som brukes ved plager i muskel og-skjellettsystemet. Fysioterapeuten har en grunnleggende forståelse basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling, og kan ut i fra dette korrigere, veilede og tilrettelegge for den enkelte pasient. Forebygging, vedlikehold og opptrening er med på å bevare og fremme god helse.

Fysioterapeuter behandler muskel og skjelettlidelser og psykososiale relaterte problemer gjennom medisinsk treningsterapi, gjennom massasje, leddmobilisering og ulike former for elektroterapi. Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste, og offentlig autorisasjon kreves for å kunne arbeide som fysioterapeut.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Bli den beste utgaven av deg selv!

Bli medlem


© Copyright 2016. Designed & developed by:
iBooking AS