Arbeidshelseundersøkelser

Arbeidshelseundersøkelser kan være et av de viktigste tiltakene for å sikre en optimal arbeidshelse.

Arbeidshelseundersøkelse består av HMS samtale, spirometri (pusteprøver), audiometri (høreseltest), blodprøve samt blodtrykk/puls.

Disse undersøkelsene gjennomføres av bedriftssykepleier eller bedriftslege, og tilpasses etter ansattes behov og eksponering. 

Frisk fremtid med helseanalyse

Frisk fremtid med Helseanalyse er et helsefremmende tilbud til bedriftene.

Helseanalyse kan utføres på utvalgte ansatte eller i grupper.

Hensikten med helseanalyse er å gi et verktøy til hver enkelt ansatt for å forbedre sin personlige helse. Dette kan føre til bedre produktivitet på jobb, øker trivsel i arbeidshverdagen og minsker sykefravær.

Bedriftshelsetjenestens team av bedriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut og ernæringsrådgiver vil være veiledere for den enkelte ansattes behov.

Helseanalyse er en investering i helse for deg og dine ansatte!

For mer informasjon, ta kontakt eller benytt påmeldingsknappen under.

Påmelding

Ergonomi

Fysioterapeutene og manuellterapeutene ved Frisk3 Bedriftshelsetjeneste er et team med bred erfaring rundt ergonomi.

Ergonomi er en betegnelse på forskning og praktiske tiltak som skal sørge for gode ergonomiske arbeidsforhold. Arbeidsmetoder og arbeidsredskaper skal på best mulig måte være tilpasset mennesket som skal betjene dem i arbeidshverdagen.

Dersom bedriften har fokus på gode ergonomiske forhold på arbeidsplassen er dette et godt redskap for å være en helsefremmende bedrift, og for å forebygge fravær på arbeidsplassen.

Våre fysioterapeuter og manuellterapeuter kan bistå bedriftens ansatte med arbeidsplasskartlegginger, kurs og individuell veiledning for å sørge for en optimal arbeidshverdag for hver enkelt arbeidstaker.

Sykefravær

Mange bedrifter har problematikk rundt for høyt sykefravær.

Frisk3 Bedriftshelsetjeneste kan bistå arbeidsgiver og ansatte med ulike tiltak for å redusere sykefraværet og sette fokus over på nærvær i jobben.

I samarbeid med bedriftens ledelse kan vi utforme strategier for hvordan vi sammen kan øke jobbnærværet for hver enkelt ansatt.

Ta kontakt for mer informasjon eller veiledning for din bedrift.

Yrkesvaksinering

Vi utfører yrkesvaksinering i henhold til arbeides art og eksponeringsfaktorer, i samsvar med bedriftslege og bedriftssykepleier.BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem