Frisk3 har følgende regler og tilbud som gjelder

1.1 Frisk3 kan tilrettelegge et individuelt, treningsprogram ut i fra det enkelte medlems forutsetning.

1.2 Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. Frisk3 forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. Frisk3 tilbyr online booking av diverse tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

1.3 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

1.4 Du må være 15 år. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.

1.5 Frisk3 forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

1.6 Som ordinær medlem på Frisk3, har du adgang til å trene ved alle Frisk3-sentrene.

1.7 Dine besøk blir registrert i vår database.

2.1 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

2.2 Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til senteret. Barn har kun adgang til senteret i de tider vi har aktiviteter som er tilrettelagt for barn.

2.3 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Frisk3 seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

2.4 Du er pliktig til å sette deg inn i Frisk3 sine brannrutiner.

2.5 Du forplikter deg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter deg.

2.6 Frisk3 fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

2.7 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover Frisk3´s åpningstider.

2.8 Du forplikter deg å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-. Dersom du glemmer medlemskort 4 ganger i løpet av 2 måneder, må nytt medlemskort utstedes til kr. 100,-. Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre, ved misbruk av medlemskort må gebyr på kr. 600,- betales.

2.9 Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte T-shorte og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. Frisk3 påberoper seg retten til å påpeke uskikket treningstøy. Rene sko som ikke sverter skal benyttes i treningssenteret.

2.10 Du forplikter deg til å forlate aktivitetsområdene en halv time før stenging.

2.11 Du er pliktig til å informere Frisk3 om adresseforandringer og kontoendringer.

3.1 Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregisteret eller bekreftelse fra studiested/arbeidsgiver kan bindingstid brytes. (Ny regel innført 21.05.2012; har ikke tilbakevirkende kraft.)

3.2 Hvilemedlemskap: Du kan fryse medlemskapet i 2 mnd hvert år mot et vederlag. Da stoppes kortet kun i hele måneder og dette må varsles skriftlig senest 30 dager i forkant på eget skjema i resepsjonen og har ikke tilbakevirkende kraft. Pensjonister får innvilget betalingsfri i dokumentert fraværsperiode (f.eks ved reise), dersom de ikke er i bindingstid. (Minimum 4 ukers fravær og maks 4 mnd.)

3.3 Ved sykdom: Frisk3 refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

4.1 Overføring: Medlemskap i bindingstid kan overføres til en annen person 1 gang i løpet av kontraktstiden mot et vederlag. Overføring av medlemskap skjer på eget skjema i resepsjonen, og både du og det nye medlemmet må være tilstede. Det nye medlemmet får pris i henhold til kvalifikasjon.

4.2 Frys av medlemskap: Kontrakter med fullført bindetid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon.

4.3 Kontrakter i bindingstid kan også fryses av overnevnte grunner, men her vil avdragene gå som normalt ut bindingstiden. Fraværstiden vil etter bindingstid bli påplusset kontraktstiden, før nye avdrag blir trukket.

4.4 Under avtjening av 1.gangstjeneste gir Frisk3 utsettelse på bindingstidstid og betaling.

4.5 Avgifter for ubenyttede onlinebookinger faktureres, dersom man ikke møter til forhåndsbooket time/aktivitet.

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem