Velkommen til Frisk3

Vi vil hjelpe deg med å opprettholde ett aktivt liv, med et økt overskudd og hverdagenergi. Trening bidrar til mye, hos oss ser vi små og store treningsmål bli oppnådd.
Bli medlem du også og vi gir deg gode treningopplevelser, faglige dyktige ansatte innen, trening, fysio og manuellterapi og Bedriftshelsetjeneste.

Kontakt oss

Covid-19 PCR test inkludert reiseattest

Frisk3 tilbyr covid 19-test til friske personer der attest er påkrevd ved reiser til utlandet.

Les gjennom all informasjonen før du bestiller time!

Kontakt oss på telefon: 751 13 555 (hverdager mellom 10-11:30)

Oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato og personnummer
 • Tlf. nummer
 • E-post adresse
 • Dato for testing

Vi utfører:

 • PCR-test som analyseres ved Laboratoriet Nordlandssykehuset. Svar foreligger normalt dagen etter prøvetaking forutsagt at prøven tas om formiddagen.
 • Hurtigtest Covid-19 Antigen. Den analyserer vi på Frisk3. Svar foreligger etter 15-20 minutter.

Før du bestiller time er det viktig at du undersøker hvilken test som kreves, og på hvilket tidspunkt den skal tas for å være gyldig. Du er selv ansvarlig for å bestille riktig type test til riktig tid.

Pris for test + attest kr. 2000,-

Svaret kan sendes til deg på e-post (v/ samtykke). Du kan også hente det hos oss (hverdager 10-14)

NB! Du må selv regne ut når du må ta test for at den skal være gyldig til reisen. Informasjon om dette for forskjellige land er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/

Vi stiller ingen garanti for at prøvesvar og attest kommer før avreise. Testene sendes til Bodø en gang per dag, og får å få svar påfølgende dag må testen tas før kl 12. Frisk3 står ikke ansvarlig for tap av flybilletter hvis det skulle oppstå uventet forsinkelse på laboratoriet.

VIKTIG! Vi tester kun friske personer uten symptomer på korona. Personer som kommer direkte fra områder i Norge med pågående smitteutbrudd skal ikke testes hos oss. Det gjelder også om du har luftveissymptomer eller andre symptomer på korona, er nærkontakt eller i karantene. Du må da kontakte Koronasenteret Vefsn kommune, tlf 41413322.

0?ui=2&ik=859dbb217d&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1702988357446555077&th=17a23ae3663a55c5&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8F-rCPyEupOchOjbKhzihJaETgfDdmnLFTX91ka_aOLV2qHh2VnoSf-qMk4NoF8MiBOwktZQL2OMi_s3FjJgKVwNMjOr73NLhv75OMug8AX3rWzMQCWGpdPr4&disp=emb

For English version see below

Frisk3 is now offering Covid-19 testing for symptom-free people who need a certificate to prove that they are fit-fo-fly (pre-departure covid-test).

We offer:

 • Covid-19 PCR Test (Result usually available the next day)
 • Covid-19 Rapid Antigen Test (Result after 15-20 minutes)

It is your responsibility to choose the correct type of test for your need and the correct time window for testing.

For appointment call 75113555 weekdays 10.00 -11.30

We need the following information:

Name

 • Birthdate and Norwegian social security number, respectively D-number if available
 • Telephone number
 • E-mail address
 • Date of test resp. travel

When we have the result of the Covid Test we will send the certificate (english version) to your email address. You can also get a physical certificate at Frisk3 (weekdays 10 - 14).

Price, including covid-certificate:

NOK 2000

NB! You must check when you have to take a test for it to be valid for the trip. We do not guarantee that test results and certificates will arrive before departure. The tests are sent to Bodø once a day, and to receive an answer the next day, the test must be taken before 12 noon. Frisk3 is not responsible for the loss of airline tickets if an unexpected delay should occur in the laboratory.

IMPORTANT! We only test healthy people without symptoms of covid 19. Persons who come directly from areas in Norway with ongoing outbreaks should not be tested with us. This also applies if you have respiratory symptoms, are defined as a close contact to someone with covid 19, or if you are in quarantine. In such cases you must contact the Corona Center in Vefsn municipality, tel. 41413322.Nyheter

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem