Vernerunde

Frisk3 bedriftshelsetjeneste bistår gjerne våre bedrifter med vernerunde på arbeidsplassen.

Hensikten med vernerunde er å kartlegge eventuelle risikofaktorer i bedriften, eller se om der er noen faktorer i bedriften som kan forbedres.

Vernerunde er en naturlig del av bedriftens HMS-arbeid.

Risikokartlegging

Frisk3 bedriftshelsetjeneste bistår våre bedrifter med risikovurderinger. En av hovedårsakene til at det er viktig å ha kontinuerlig risikokartlegginger på din arbeidsplass, er for å forebygge ulykker og sykdom.

Arbeidsmiljøloven setter krav til at alle bedrifter kartlegger risikoen på sin arbeidsplass og at det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at risikovurdering utføres.

Frisk3 bedriftshelsetjeneste er en sikker samarbeidspartner for arbeidsgiver og ansatte i gjennomføring av risikovurderinger.

Kjemikaliehåndtering

Våre HMS rådgivere og yrkeshygieniker bistår din bedrift i gjennomgang av bedriftens stoffkartotek.

Yrkeshygieniker bistår også i andre kartlegginger samt opplæring om kjemikaliehåndtering.

Inneklima/Støy

Dersom det trengs informasjon, kurs eller kartlegginger innenfor støy, støv eller andre typer målinger, utfører vi disse for våre bedrifter.

Bedriften vil i etterkant av alle målinger/kartlegginger motta rapport fra bedriftshelsetjenesten.

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem