Priser

Treningsabonnement

Uten gruppetimer:

Alder

Type medlemskap

Pris pr mnd

14-16år

Frisk Start

279,-

16-25år

Frisk ung

309,-

25år->

Frisk Styrke

409,-

 

Med gruppetimer:

Alder

Type medlemskap

Pris pr mnd

14-25år

Frisk ung Premium*

489,-

25år->

Frisk Premium*

589,-

62år ->

Frisk senior Premium*

489,-


Abonnement uten Binding:

Alder

Type medlemskap

Pris

14-25år

Frisk Fri Ung Premium*

589,-

25år->

Frisk Fri Premium*

689,-

14år->

1mnd/3mnd/6mnd*

750,-/2200,/4300,-

14år->

Ukeskort

300,-

14år->

Drop in

175,-

  * Inkludert: Egentrening, gruppetimer, dans, 10% PT time og 10 dagers garanti for konsultasjon hos fysio.

 

Ernæringsrådgiver:

Ernæringskonsultasjon:

649,-

Ernæringskonsultasjon + analyse:

849,-

Oppfølgingskonsultasjon:

549,-

Personlig Trening:

 

1 person

2 personer

PT-gruppe

1x

649,-

-

-

6x

629,-

579,-

379,-

10x

599,-*

549,-*

349,-

20x

589*

539*

339*

30x

579,-

529,-

329*

*Inkludert 1 kroppsanalyse ved oppstart

Betal på avdrag eller delbetaling

 

Helsekonsultasjon:

Første konsultasjon (Tanitavekt)

249,-

Oppfølging (innen 4 mnd)

199,-

Ikke medlem

349,-

- Avbestilling for Personlig trener/ernærings rådgiver må skje minst 1 virkedag i forveien. Ubenyttede timer vil bli fakturert.

Fysioterapi og Manuellterapeut:

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Undersøkelse med igangsetting av behandling hos fysioterapeut

kr  296 – 316,-

Undersøkelse og igangsetting av beh. Hos manuellterapeut

kr  336

Behandling hos fysioterapeut 20 min Tillegg for behandling per påbegynte 10 min

kr 123,-

kr  37,-

Behandling hos manuellterapeut 20 min Tillegg for behandling per påbegynte 10 min                                                                   

kr 163,-

kr 59,-

Medisinsk treningsterapi

kr  97 – 135,-

Bruk av spesialkonstruert utstyr

kr 12,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal

kr   85,-

Ekspedisjonsgebyr ved sending av henvisning, rekvisisjon ol.

brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

kr   60,-

Trykkbølgebehandling

kr   550,-

Innleggssåler

kr   900,-

Strikk + treningsprogram

kr   100,-

Sportstape + kinesiotape

kr 70-100,-

Tilpasset treningsprogram uten terapeut tilstede (ikke honorar pasienter)

kr   60,-

Laken

kr   20,-

Annet forbruksmateriell…( nåler, krem, isspray, etc.)

kr   30,-

Hygiene tiltak

kr  30-50,-

Frikort tak 2 er fra 01.01.2020 på  kr 2176,-.

Pasienter med Frikort 2 må betale tillegget som ikke dekkes av takstplakaten.
Timer som ikke avbestilles senest en arbeidsdag i forveien må betales i sin helet av pasienten selv.

 

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem