Om Klinikk Rømo

«Øyvind har medisinsk embedseksamen fra Ludvig-Maximilian-Universität i München i 1985.

De første årene jobbet han som lege i på medisinsk avdeling både på Mo og i Mosjøen, i samfunnsmedisinsk stilling som kommuneoverlege og som lege ved Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Siden 1996 har han jobbet som fastlege i Vefsn, og ble godkjent spesialist i allmennmedisin i 1997.

I tillegg har han jobbet ca 15 år som smittevernlege i Vefsn. Han har tatt omfattende ekstrautdanning innen klinisk ortopedisk medisin i regi av Orthopaedic Medicine International og har gjennomført og bestått både basic og advanced exam. Videre har han tatt en omfattende etterutdanning innen ultralyddiagnostikk av muskel-ledd-lidelser. Dette er en utdanning som arrangeres i samarbeid mellom Interessegruppen for Ultralyd i privat praksis, Foreningen for ultralyd i allmennpraksis og Privatpraktiserende fysioterapeuters forening. Han har her bestått basic examen og har da fått tittelen «Sertifisert innen muskel- og skjelett ultralyd.» 

Han planlegger våren 2023 å avlegge advanced eksamen for å få betegnelsen «Godkjent spesialist i muskel-skjelett ultralyd». Han har mangeårig erfaring i bruk av diagnostiske og terapeutiske injeksjonsbehandlinger, og er den eneste i Vefsn (og en av få i Nordland) som tilbyr sakral epiduralinjeksjoner mot langvarige og kompliserte ryggsmerter som ikke responderer på vanlig behandling. Han har spesiell interesse for det som kalles regenerativ medisin, hvor de vanligste teknikkene er PRP- og hyaluronsyreinjeksjoner i ledd for å motvirke slitasjeproblematikk. Han planlegger også å starte med tilbud om stamcellebehandling mot ledd med slitasje i løpet av det kommende året.

I tillegg til et spesielt fokus på muskel-skjelett-lidelser i samarbeid med våre fysioterapeuter tar Øyvind i mot pasienter med alle slags allmennmedisinske problemstillinger, med unntak av gynekologi da kontorlokalitetene ikke gir rom for dette.

Han er også kurset i London og Amsterdam innen estetisk medisin og tilbyr behandlinger både med Botox og Juvederm fillere. Han er godkjent sjømanns- og petroleumslege, og har i mange år vært tilknyttet bedriftshelsetjenesten hos Frisk3.»

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem