​Antidoping

Frisk3 ønsker å ta et standpunkt i kampen mot doping og de skadevirkninger det fører med seg. På grunnlag av dette samarbeider vi med Antidoping Norge etter de nye retningslinjene som nå gjelder i treningssenterbransjen.  

Antidopingprogrammet skal bidra til å bekjempe og forebygge dopingbruk i treningssentre. Programmet er rettet mot brukere av treningssentre, trenere, veiledere og ledere av treningssentre.


I praksis betyr dette følgende:

  • Ved signering eller elektronisk inngåelse av avtale om medlemsskap aksepterer kunden senterets antidopingpolicy, disse er fastsatt i avtalevillkårene som finnes på baksiden av kontrakten samt i egen tekst på vår nettportal ved elektronisk innmelding.
  • I de tilfeller hvor senteret registrerer at kunden viser tegn på bruk av helseskadelige dopingmidler, kan senteret med grunnlag i avtalen innkalle medlemmet til en samtale. Videre presenteres kunden til å avlegge en dopingprøve på forespørsel. Dersom kunden nekter å akseptere villkårene i denne avtalen vil avtalen mellom senteret og kunden heves med øyeblikkelig virkning.
  • Dersom kunden nekter å gjennomføre dopingkontroll eller avgir positiv prøve som ikke skyldes legitim og dokumenterbar medisinsk behandling skal kundens treningsavtale heves med øyeblikkelig virkning.

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem